Politica de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de VÂNZĂTOR numai în scopul declarat al acestui site.Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea şi procesarea comenzilor (accesare comandă, confirmare, facturare, livrare), eventualele promoţii şi buletine informative periodice dacă aţi fost de acord cu înscrierea la newsletter. Vânzătorul se obligă să nu facă publice şi să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale, excepţie fac solicitările organelor de control abilitate.
 Datele Vânzătorului: 
 ” S.C ORTHODOX ART S.R.L.” cu sediul in Provita de Jos, Str Principala 246a, jud. Prahova, colectează de la clienţii săi următoarele date cu caracter personal, cu scopurile precizate:
 1)Date necesare facturării/livrăriicomenzilor, furnizate în mod voluntar, respectiv nume, prenume, adresă de facturare/livrare, telefon. Aceste date sunt partajate cu companiile de curierat: ex Fan Courier, Poşta Română etc.
 2)Adresa de e-mail necesară clienţilor pentru accesarea propriului cont creat pe site-ul www.arta-ortodoxa.ro şi pentru modificarea datelor de facturare/livrare.
 3)Adresa de e-mail, nume şi prenume, în scopuri de marketing, respectiv pentru transmiterea prin e-mail a ofertelor şi a buletinelor de informare pentru vizitatorii care optează pentru înscrierea la newsletter. Aceste date sunt partajate cu site-uri terţe care sunt în concordanţă cu Directiva 95/46/EC, dar şi cu agenţia de marketing care gestionează campaniile pentru site-ul www.arta-ortodoxa.ro. 
 4) Toate datele cu caracter personal din e-mail-ul de confirmare comandă/formular garanţie/formular retur (respectiv adresă e-mail, nume, prenume, adresă facturare/livrare) se păstreazăîn scopul comunicării cu clientul pentru rezolvarea anumitor situaţii ce ţin de retur, garanţie ş.a.m.d
 
 5)Cookies, partajate cu: ex Google Analytics, Google Adwords şi Facebook Ads. Vă rugăm să citiţi Politica de Cookies.Pentru toate scopurile declarate mai sus clientul trebuie să îşi dea acordul explicit pentru procesarea datelor cu caracter personal, în caz contrar scopul nu poate fi atins. Conform legii677/2001 şi a Directivei privind protecţia datelor cu caracter personal 95/46/EC, clienţii ” S.C. ORTHODOX ART SRL-D” beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodata, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea acestora (dreptul de a fi uitat). Pentru exercitarea acestor drepturi, clienţii se pot adresa cu o cerere scrisă prin e-mail, la arta.ortodoxa@gmail.com

S.C. ORTHODOX ART SRL-D va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea, este recunoscut dreptul clienţilor de a se adresa justiţiei. Dacă unele din datele furnizate de clienţi sunt inexacte, sunt rugaţi să ne informeze cât mai curând posibil prin e-mail, la adresa arta.ortodoxa@gmail.com.